Certificaten

Het is natuurlijk niet zomaar mogelijk om wat geluid en/of batterijen de „markt" op te slingeren. Daarom hebben wij al jarenlang een goede samenwerking met onderstaande partijen
en alle certificaten die hiervoor nodig zijn, zijn dan ook voorhanden als daar om gevraagd wordt.

Bebat

Bebat geeft al meer dan 20 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren. De metalen en waardevolle materialen halen zij eruit en die worden opnieuw als grondstof gebruikt. Alle andere stoffen worden natuurlijk ook netjes verwerkt. Bebat is een milieuorganisatie met inzamelresultaten op wereldniveau en zij streven ernaar om - samen met ons - steeds meer en beter te recycleren. Muziekkaart werkt al sinds jaren samen met deze stichting.

Buma/Stemra

Iedereen die muziek draait, speelt of vastlegt is een muziekgebruiker. Dat geldt dus ook voor onze Muziekkaarten. Wilt u iemands compositie op de muziekkaart zetten? Dan kan het zijn dat u toestemming nodig heeft van de makers van deze muziek en een vergoeding moet betalen.

In dat geval is het een heel karwei om daarvoor bij de verschillende individuele muziekauteurs en muziekuitgevers toestemming te vragen en een betaling te regelen. Het is dan prettig om deze toestemming via één instantie regelen. Dat kan via Buma/Stemra. Zij exploiteren de rechten van ruim 25.000 Nederlandse muziekauteurs en -uitgevers. Ook wanneer u buitenlandse muziek gebruikt, kunt u via ons de vergoedingen regelen. Hoe hoog die vergoeding is, hangt onder andere af van het type muziekgebruik en de situatie waarin u muziek gebruikt.

We helpen u graag hierin.

Stibat

Stibat faciliteert alle spelers die betrokken zijn tijdens de levenscyclus van batterijen en accu’s. Zij streven naar maximaal hergebruik van producten en grondstoffen en zorgen voor een veilige en verantwoorde verwerking van batterijen en accu’s. Indien wij voor u een Muziekkaart produceren dan regelen wij de zogenoemde Stibat afdracht.

WEEE Nederland

De Nederlandse wetgeving verplicht producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparatuur (in het Engels: EEE, Electrical and Electronic Equipment) om zorg te dragen voor de inname en recycling van de apparaten die zij op de markt brengen. Registratie bij de overheid is hiervoor noodzakelijk. Verwerkers (en exporteurs) die Nederlands elektr(on)isch afval verwerken (WEEE ofwel e-waste) zijn ook wettelijk verplicht om te rapporteren aan het Nationaal (W)EEE Register.

Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar

Het 0-3 symbool betekent dat een product kleine onderdelen bevat, of kenmerken dat het product ongeschikt maakt voor kinderen onder de 3 jaar.

Het ‘Groene Stip’ symbool

Het ‘Groene Stip’ symbool op een verpakking is een internationaal gebruikt symbool dat aangeeft dat de onderneming die het verpakte product op de markt brengt een financieĢˆle bijdrage betaalt voor de inzameling, sortering en recycling van verpakkingen. De gebruiksvoorwaarden van het symbool kunnen per land verschillen.

Doorkruiste vuilnisbak

Dit symbool is te vinden op batterijen en producten voorzien van batterijen. Het betekent dat je het elektrische item niet bij het gewone afval mag plaatsen. Elektrische producten kunnen gerecycled worden via verschillende kanalen.

CE-markering

CE staat voor Conformité Européenne. Veel producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht, moeten voorzien zijn van een CE-markering. Daarmee geef je als fabrikant of importeur aan dat een product voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het doel van de CE-markering is enerzijds het bevorderen van de vrije handel binnen de lidstaten en anderzijds het waarborgen van de veiligheid voor consument en milieu. Ook maakt de CE-markering het eenvoudiger producten uit verschillende landen onderling te vergelijken.

Acties & voordelen
Meld je aan bij Muziekkaart.

Muziekkaart
Meldijk 37
1911 BA Uitgeest
Nederland

T + 31 (0)251 362 002
E info@muziekkaart.nl

VOF Basisidee
K.v.K. 56348193
BTW NL8152.16.397.B01

© 2020 Muziekkaart

Muziekkaart is onderdeel van Basisidee | reclame & meer